Senior Beleidsadviseur Financiën

Bedrijfsprofiel

Graag vertellen we je meer als we denken dat je een geschikte kandidaat bent.

Locatie

Overijssel.

Functieomschrijving

Als Senior beleidsadviseur lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid voor de gemeentelijke financiën in al haar facetten: innovatie en financiële strategiebepaling, maar ook controlling en advies. Je bent een gezaghebbende ‘businesspartner’ en geeft vanuit Concernstaf mede sturing aan de financiële processen van de organisatie. Je adviseert bestuur en management over de (financiële) effecten van bestuursvoorstellen en over (strategisch) financieel beleid in termen van doelmatigheid, rechtmatigheid en de (meerjaren) financiële positie. Verder begeleid je als aandachtsfunctionaris een of meer organisatie-onderdelen en draag je bij aan de totstandkoming en verbetering van analyses binnen de reguliere planning & control-cyclus.

Je bent maatschappelijk betrokken en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Ook heb je een brede belangstelling en een antenne voor interne en externe ontwikkelingen. Je kunt rekenen op een uitdagende baan bij een dynamische organisatie met hoge ambities.

In deze functie bestaan je werkzaamheden vooral uit:
• Het ontwikkelen van beleid voor de financiële functie en het implementeren van vastgestelde financiële kaders en beleidsvoorstellen.
• Het inhoudelijk adviseren van het college van B&W, de concerndirectie en het controllersberaad over (strategisch) financieel beleid, financiering en planning & control.
• Samenhang brengen tussen diverse ontwikkelingen binnen beleidsterreinen.
• Regie, analyse en toetsing van producten binnen de planning & control-cyclus.
• Het toetsen en beoordelen van de wekelijkse B&W-stukkenstroom vanuit de organisatie.
• Het vormgeven aan de (strategische) beleidskaders en bestuurlijke prioriteiten, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.
• Het uitvoeren van analyses en complexe vraagstukken met een financieel of bedrijfseconomisch karakter.
• Het opbouwen en onderhouden van in- en externe contacten.

Functiecriteria

Je bent initiatiefrijk, weet van aanpakken en realiseert concrete voor de gemeente zichtbare resultaten. Je staat stevig in je schoenen, bent ambitieus, gericht op samenwerken en je brengt de nodige relevante ervaring mee. Verder beschik je over een academisch werk- en denkniveau met bij voorkeur het accent op overheidsfinanciën en/of bedrijfseconomie. Je bent zowel verbaal als schriftelijk een stevige adviseur.

Competenties:
• Initiatiefrijk.
• Weet van aanpakken.
• Realiseert concrete voor de gemeente zichtbare resultaten.
• Je staat stevig in je schoenen.
• Ervaring in het vakgebied gemeentefinanciën én in een politiek/bestuurlijke omgeving.
• Academisch werk- en denkniveau met bij voorkeur het accent op overheidsfinanciën en/of bedrijfseconomie.
• Ervaring met procesregie op organisatiebrede processen.
• Zowel verbaal als schriftelijk stevige adviseur.

Uren per week

36 uur.

Locatie

Overijssel

Contactpersoon

Remco Captein

Meer details
Match criteria
Vacature
  • Beleidsadviseur Financien
Maak vacature alert
Copyright © 2023 Currentratio Sitemap Privacy Statement
Interesse in deze vacature?
Currentratio gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.