Office Manager

Bedrijfsprofiel

Adviesburo.

Locatie

Regio Den Haag.

Functieomschrijving

A. Inkomende facturen doorsturen naar Exact Online
 • Controleert facturen en urenstaten die binnenkomen en stuurt deze door naar het boekhoudprogramma Exact Online van de betreffende vennootschap waarvoor deze is bestemd.
 • Vraagt tijdig ontbrekende urenstaten op.

Resultaat: Zorgt dat de inkomende facturen correct en tijdig kunnen worden verwerkt in het boekhoudprogramma Exact Online.

B. Bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen (mede) organiseren

 • Organiseert op verzoek van betrokkene(n) in- en externe bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen.
 • Bereidt bijeenkomsten/vergaderingen en evenementen voor in samenspraak met betrokkenen.
 • Maakt afspraken voor de partners, consultants en de medewerkers, bewaakt de agenda en attendeert op gemaakte afspraken.
 • Ontvangt bezoekers aan het kantoor.

Resultaat: Overlegmomenten en bijeenkomsten zijn gerealiseerd, zodanig dat deze correct en adequaat verlopen en de juiste gegevens beschikbaar zijn.

C. Informatie verwerking

 • Beoordeelt op belang en urgentie inkomende telefoongesprekken en e-mails uit de info box en legt deze voor ter afhandeling aan de betreffende/verantwoordelijke consultant/ partner/ medewerker. Geeft berichten door.
 • Houdt, in overleg met leidinggevende, de website actueel t.a.v. projecten, houdt overzicht op de website bij.
 • Vult aanvraagformulieren van klanten in en vraagt stukken op die van belang zijn voor de plaatsing bij de klant en verstrekt deze aan de betreffende/ verantwoordelijke consultant/ partner/ medewerker.

Resultaat: Informatie verwerkt, zodanig dat betrokkenen goed geïnformeerd worden.

D. Werkprocessen consultants faciliteren

 • CV’s van nieuwe consultants verwerken.
 • Ondersteunt compliance bij het bewaken van overzicht van lopende contracten, de voortgang/ verwerking ervan en houdt einddata in beeld.
 • Bijhouden marktplaatsen (Negometrix, RWS, Tenderned etc) voor nieuwe relevante vacatures die passen bij de dienstverlening en brengt deze tijdig onder de aandacht bij de recruiters.
 • Coördineert vragen ten aanzien van storingen met apparatuur (laptop/ telefoon etcetera), auto’s en tankpassen etcetera en faciliteert ondersteuning voor het verhelpen van het probleem.
 • Verricht diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals het bijhouden en aanvullen van kantoorbenodigdheden en voorraadbeheer, het samenstellen van cursusmappen, het (mede) samenstellen en versturen van verjaardagspakketten en kerstgeschenken.

Resultaat: Werkprocessen gefaciliteerd, documenten en kantoorbenodigdheden zijn beschikbaar, overzicht van relevante vacatures uit de markt, et cetera.

Functiecriteria

Opleidings- en ervaringseisen.
 • Minimaal MBO werk- en denkniveau.

HBO mag ook: 2 opties

 1. In dat geval tevens part time financieel-administratief pakket erbij (samen fulltime) óf
 2. Part time Corporate Recruitment pakket erbij (samen fulltime)
 • Kennis van de toepassing van relevante IT-applicaties.

Oog voor detail / nauwgezet

 • Is grondig, controleert eigen werkzaamheden.
 • Is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden.
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.

Zelfstandigheid

 • Is pro-actief en pakt taken zelfstandig op.
 • Onderzoekt verschillende mogelijkheden van aanpak.
 • Probleem oplossend vermogen.
 • Vraagt pas om hulp indien vereist.

Communiceren

 • Helder taalgebruik; kan iets kort en duidelijk zeggen en schrijven.
 • Spreekt vloeiend, komt makkelijk uit haar/zijn woorden.
 • Sluit taalgebruik aan bij de toehoorders of lezers.
 • Brengt heldere structuur aan in de informatie, door vorm en opbouw.
 • Vat een boodschap goed samen.

Plannen en organiseren

 • Is in staat voor acties een realistisch tijdsschema op te stellen.
 • Weet wat er aan tijd, middelen en mensen nodig is om een resultaat te halen.
 • Houdt rekening met planningsritmes van betrokken partijen.

Organisatiebewustzijn

 • Kent de weg binnen de eigen informele organisatie en maakt daar effectief gebruik van.
 • Leidt externe informatie en contacten binnen de eigen organisatie door naar de juiste plek.
 • Is zich ervan bewust de organisatie tegenover derden te vertegenwoordigen en gedraagt zich in overeenstemming daarmee.
 • Weet welke invloed zijn/haar eigen werk heeft op dat van anderen in de organisatie en houdt daar rekening mee.
 • Houdt bij voorstellen rekening met acceptatie in de organisatie.

Probleemanalyse

 • Signaleert problemen en spoort mogelijke oorzaken op.
 • Herkent belangrijke informatie, legt verbanden tussen gegevens en zoekt eventueel ontbrekende informatie op.

Uren per week

32 tot 40 uur per week.

Locatie

Regio Den Haag

Contactpersoon

Jacques Koekkoek

Copyright © 2024 Currentratio Sitemap Privacy Statement
Interesse in deze vacature?
Currentratio gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.